Pelayanan Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi janji dalam melakukan pelayanan dan kesediaan menerima sanksi jika tidak memberikan pelayanan sesuai sengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.